Jūras peldētājs un tārpiņš

Iesim jūrā peldēties!
— “Ziepes ņem, ko mazgāties!”

Man to ziepju nevajadzēs!
Smiltis rokas noberzēs.

— “Kur tu muti slaucīsi?”
Kārkliem zaļi palagi.

— “Zaļš kā tārpiņš paliksi,
— “Kārklu lapās rāposi, —

— “Atskries putniņš, tevi knābs.”
Es tam putnam pretī — skrābs!