Ģiģis brauc uz miega muižu

Miglas muiža — miega muiža …
Brien pa smilti kumeliņš.
Egles aijā, bērzi aijā,
Aijā ceļa braucējiņš!
Virši smaršo rasas pilni,
Ezers rāmi šūpo vilni.
Mirgā zelta uguntiņš,
Lēni lingā pulkstentiņš.
Miglas muiža — miega muiža,
Nedim ratiņi uz tilta,
Migla nāk kā elpa silta.
Ūdens puķes baltas, lēnas
Noliec ratos galvas. Ēnas
Grūstās, saka: “Pavediet,
Mums ar’ ceļš uz muižu iet …”
Aptur Ģiģim ratiņus,
Puisis aizver plakstiņus …

Kārlis Skalbe