Čir

Jau lapas dzeltējumā iet;
Viens putniņš zara galā dzied:
Čir, čir, — čir, čir!

Es skrēju visu vasaru,
Es jaunos visus izvedu —
Čir, čir, — čir, čir!

Jau saule dziļi miglā brien,
Lai paši nu pēc saules skrien –
Čir, čir, — čir, čir!

Jauns ziedons visus kopā vāks,
Viens vienīgs putniņš nepārnāks
Čir!

Rainis