Divpadsmit mēneši

Nu nākat, bērniņi, izstāstat,
Ko divpadsmit mēnešus darīsat?

Jaungada mēnesi –
saņemt skriesim,

Meteņu mēnesī –
ķekatās iesim,

Sērsnu mēnesī –
pavasari gaidīsim,

Sulu mēnesī –
lēļojot ganos dzīsim,

Ziedu mēnesī –
Jāņiem vaiņagus pīsim,

Siena mēnesī –
sieniņu grābsim,

Labības mēnesī –
pļaujas vezumos kāpsim,

Rudens mēnesī –
pēc riekstiem lodāsim,

Veļu mēnesī –
veļus godāsim,

Salnas mēnesī –
mežā pēc malkas steigsim,

Ziemas mēnesī –
ziemas saulgriežus sveiksim,

Tad atkal jaungadu saņemt skriesim
Un cauru gadu darbiņos iesim.

Rainis