Kas mums visiem laimi atnes!

Pār laukiem, mežiem baltām kājām
Nāk Sala tētis uz mūsu mājām.
Kas maisā – laikam dāvanas,
Kurš skaitīs skaistus pantiņus,
Tam dāvās smukas lietiņas!

Jau atkal Ziemassvētki klāt,
Ir laiks no sirds ko dāvināt –
Lai tā būtu mīlestība ,
Lai tā būtu saticība,
Lai tas būtu miers virs zemes,
Kas mums visiem laimi atnes!