Tu pildspalvu tver un raksti

Tu rūgti maldies, ja domā,
Ka atdzimušās domas ir mirklis,
Tu nejauc jūtas ar iekāri,
Kas jūt, tas ar ziņkāri
Dos, ņems un baudīs.
Ja jūti, kā tiecas un gaida,
Tad viļņojas sirds,
Ja jūti, ka kaut kas baida,
Tad notrīss tā ar.
Tu pildspalvu tver un raksti,
Lai nav ne karsti, ne auksti,
Lai domas neizgaist tālēs,
Tās satin, kā pļautu zāli,
Tās lakata vietā uz galvas liec,
Lai smarža – par mīlu kliedz!