Rudens elēģija

Tik krāsaini kā pati dzīve
Mirdz saulē rudens lapu zelts,
Ir raža ienākusies laukos,
Nav mūsu dzīves gājums velts.

Bij pavasars ar strautu čalām,
Bij Līgo nakts un Jāņu siers,
Bij meitene ar ziediem matos,
Kad apkārt valdīja mums miers.

Un mīla bij zem kastaņsvecēm,
Kad manas lūpas tavas skar,
Un sirdī dega mīlas liesmas –
Tā jaunībā tik mīlēt var.

(L. Apšeniece)