Rudas lapas kaisa kļavas

Rudas lapas kaisa kļavas
Tur, kur kādreiz plašas pļavas
Vīgriezēs un smilgās līka,
Kad pār mežiem saule tvīka.
Nu, kad dzērves aiziet kāsī,
Griežu klusa bērza tāsī:
Reiz te dziļi sulas urba,
Vasars zāļu smaržā skurba
Arājs jauns, kas teica-mīli
Ziedu, sakni, zelta zīli
Un šai mīlā mīli mani,
It kā gaiša atbalss skani.
Dienas nāca, dienas zuda,
Kļuva kļavas lapa ruda;
Graizīdama bērza tāsi,
Redzu gaisos dzērvju kāsi.

(Ilze Kalnāre)