Parudenī.

Ežmalītē sēdu, skatos,
Vasariņa vārpu ratos

Aizbrauc pāri laukiem maniem,
Zvanīdama dzērvju zvaniem.

Miežu stiebri-ritentiņi,
Auzu skaru iemauktiņi;

Groži – tīmeklīšu diegi-
Mirdzēt mirdz kā balti sniegi.

Aizbrauc, aizbrauc vasariņa…
Cīruls bēdīgs čirkst uz ciņa:

Liru- lī!!!
Liru – lī!!!

Lirai stīgas satrūkušas:
Visas dziesmas izbirušas-

Liru – lī!!!
Liru – lī!!!

Kur lai citas tagad jemu;
Saulīte iet zemu, zemu.

Liru – lī!!!
Liru – lī!!!

Kaili lauki, salti rīti,
Tukša dziesmu vācelīte.

Liru-
Liru –
Liru – lī!!!