Lietus pierunāšana.

Lietiņ, lietiņ –
pik, pik, pic –
Tētim gan
Tu nepatīc!
Lietiņ, lietiņ –
Pik, pik, pic –
Mammai ar
Tu nepatīc!
Tētim – slapjš!
Un mammai – slapjš!
Tikai mums
Tu, lietiņ, labs!
Lietiņ, lietiņ –
Pik, pik pums –
Lieiņ, mīļais,
Nāc pie mums!