Tās dienas ir klāt

Tās dienas ir klāt,
Kad pumpuri plīst,
Aukstā ziema ir galā.
Kad bites nejautā ziediem
Vai drīkst
Zelta putekšņos bradāt.

Tās dienas ir klāt,
Kad smaidi kā saule,
Prieks pelēkos mākoņus dzenā.
Ik pumpurā iedegas ziedoņa daile,
Un vasara smaidot kāpj kalnā.