Nu visa pasaule viens milzīgs dārzs

Nu visa pasaule viens milzīgs dārzs,
Kam pāri liecas debess plašums zils,
Ar ziediem izrakstītas pļavas, ārs,
Un svaigu sveķu smaržu elpo mežs.

Kā lielā mīlā gribas rokas celt
Pret ļaudīm, zvaigznēm, tālo debesi,
No dievīšķīgās dabas spēkus smelt,
Pret dienu iet ar gaišu dvēseli.