Klāt aprīlis

Klāt aprīlis un upēm vaļā krasti.
Un putodamas straumes līst.
Un sirds sit krūtīs mazliet neparasti,
Un putnam knābī dziesma trīc.
Un rudais runcis, kuplu asti,
Paša varenībā drošs,
Gāž apkārt atkritumu kasti
Un ieturējies spalvu poš.
Bet saule, siltiem staru pirkstiem,
Sien pūpolzaros zelta mezgliņus
Un bērnu vaigus krāso
Brūniem lāsumiņiem
Kā Lielā dienā olas čaumalu.