Akas

Manas Latvijas sētās daudz aku –
zaļiem akmeņu grodiem un vecas,
koka spainis uz vindas pleca,
zilas nātres uz aizlaistas takas
un vectēva stādīti bērzi blakus.

Tās ir gudrās, tās ir teiksmu akas, –
nevajag aizmirst vecās un gudrās,
smelsim ūdeni – dziļo urbumu balvu,
lai asinis sadzeļ vēsās skudras
un noskaidro galvu…