Tos rudens augstās debess vārdus

Tos rudens augstās debess vārdus
es tev gribu sacīt.
To spīvo savādumu gāju putnu acīs
es tev gribu prasīt.
To lielo zvaigžņu gatavību nokrist,
bet nenokrist
es gribu iedot tev.
To rudens horizontu robe?izzu?anu
un ieturpināšanos nezināmajā
es gribu klāt mums pāri
Lai neviens neredz,
ka mums rudeņos trūkst spārnu-
ne aizlidot,
bet savus gāju putnus pavadīt
līdz tam tur…
Tam,
tam nezināmajam.