Aizies

Aizies kā vasaras iedegums
likteņa
pārinodarījums.

Vēl jau nav sacīts,
vai liktenis tev
vai tu liktenim uzskrēji virsū.

Vilciens neuzbrauc tam,
kas nav uz sliedēm.

Aizies kā nelaiķis
viss, kas tev bijis
īss.

Mūžīgais neaiziet,
kaut gan to grūti saprast.

Es visu mūžu
skatos uz mūžību
un neredzu, ka viņa ietu
vispār.