Garāks par Visumu

spārnu virpulis
virpulī zeme
un vējš
..lido kā bulta
kā raķete.
nē.
kā elpojošs
vējš
pār laukiem un
upēm
purviem un
siliem
pār cilvēkiem
daždažādiem

…tik daudz likteņu..
tik daudz lauku,grāvju,upju,mežu,purvu
debesu zilu,
mākoņu drūmu
zibeņu šautru
krusu un graudu

lidojums dīvs
lidojums brīvs
Lidojums.
Garāks par Visumu.

/Apodziņš/