Pie upes

Vakars kā vecs vara grasis
tumsas aprūsēj’s būs drīzi.
Viļņos – mēnesstaka dzirkstī
vīdamās uz paradīzi.

Draugs, ja laivnieks gaišs mūs gaida —
zemes vakaru šo dosim
tam kā pēd’jo grasi. Un uz
paradīzi aizlīgosim!