Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve

Kā laba grāmata ir visa mūsu dzīve –
Tā skaista šodien, skaistāka vēl rīt:
Un laimīgs tas, kas spēj ar savu dzīvi,
Kaut vienu labu vārdu tajā ierakstīt.