Sirdsgudrība

Durvis vērt klusi ciet,
Logu vērt klusi ciet
Un klusi māmiņai
Krēslu sniegt.
Klusi staigāt,
Gaišas domas
Domāt –
Tā māca māmiņa.

Kā sudrabs pār birzi
Tik klusi slīdēt,
Un saulītē vērties,
Pie smilgas tverties.
Tik neuzbrist skudrai, –
Ir jātop sirdsgudrai.