Ziedonis klāt

Uzlecot saulīte smejas: labrīt!
Cīruļi debesu dzidrumā slīd,
Nebeidz tur trili- un tralināt:
Ziedonis klāt! Ziedonis klāt!

Tur, kur pļavmalē kamenes dūc,
Meitene dzeltanas gundegas plūc,
Savij tās vaiņagā, vīdama dzied:
Ziedonis atkal pa dzimteni iet!

Vējiņš birzē žužina lēns,
Sprogainu galvu lokās tur zēns,
Uzsāk, stabuli izgriezis, pūst:
Ziedoņa prieki pa dzimteni plūst!

Rūdolfs Blaumanis