Zaķīšu pirtiņa

Garausīts zaķīts pa pakrēslu
Kurina pļavā pirtiņu.
Mēnestiņš, čigāns, caur eglēm sāk vērties,
Zaķīšu māte savus bērnus ved pērties.
Pičiņu, pačiņu — austiņām:
Modriņi, modriņi sadzirdēt tām!
Pičiņu, pačiņu — actiņām:
Tāliņi, tāliņi saredzēt tām!
Pičiņu, pačiņu — kājiņām:
Viegliņi, viegliņi patecēt tām!…
Strupausīts sunīts pa pakrēslu
Savā nodabā skraida gar pļaviņu.
Kas gan tur miglā kūņājas, kust?
To vajag zināt! to vajag just!…
Nu, bērniņi, joziet, ko katrs māk,
Ka negantnieks jūs nepanāk!
Vau! vau! vau! vau!
Cibric! cibric!
Vau! vau!
Cibric!
Vau! vau!
Cibric!
Spudūc!

Vilis Plūdons