Ziedonī

Ikkatra mana jūta
Pie Tevim vien grib traukt,
Kā ziedonī man krūtīs
Viss cenšas zaļot, plaukt.

Tur uzzied balti ziedi
Un ugunssarkani,
No kupluma un smaržas
Tie līkst kā reibuši.

Un visas manas dziesmas
Ap tiem kā bites dūc
Un, viņās nogrimdamas,
Sev saldu medu sūc.