Tā zilā ilgu puķe

Tā zilā ilgu puķe, tā nav ne še, ne te
Tā puķe, tā zilā puķe – nez, kur tā augusi?
To puķi, to zilo puķi – kur gan lai meklē to?
Cik simtu tūkstošs jūdžu pie viņas jāceļo?

Pēc zilās ilgu puķes ir velti meklēts sen,
Bet vienmēr meklētājus no jauna ilgas dzen
Tā zilā ilgu puķe, lai ir kā pasaule
Tā puķe, tā zilā puķe ir tomēr jāmeklē.