Mēnessnakts

Brīnumdaiļā mēnessnakts,
Tu ar savu burvīgumu
Tālā, baltā spožumā
Apņem visu debessjumu,
Brīnumdzidrā mēnessnakts.

Tumsu projām nobīdot,
Tu ar gaismu pildi āri,
Spožu miglas audumu
Visai dzīvei pārstiepj pāri,
Brīnummaigā mēnessnakts.

Patiesība, sapņojums,
Kuri dzīvē pušu lauzti,
Tavu staru smalkumā
Tiek no jauna kopā austi,
Brīnumvieglā mēnessnakts.

Tavā dziļā klusumā
Nogrimst visas zemes bēdas,
Tavā lielā spožumā
Izgaist visas dzīves pēdas,
Brīnumlielā mēnessnakts.

Sāpes skaistas kļuvušas,
Novelts smagums, zudis baiļums.
Vaļā veras mūžība,
Kuru atstaro tavs daiļums,
Brīnumcēlā mēnessnakts.