Aicinājums

Skaties, kur vistuvāk liecas
Zemei pāri debestiņa,
Ja tev ilgas turpu tiecas
Nāc! – tur mana istabiņa.

Ērkšķi, kas tev rokās durtu,
Nesastapsi tur nevienu,
Itin kā no burvja burtu
Redz tik apkārt rožu sienu.

Skaties logā – spīd tur iekšā
Zaļā sapņu uguntiņa;
Ārā, mājas durvju priekšā,
Sēd uz sliekšņa pasaciņa.

Ja tev nava tālāk ejas,
Paliec, patriecies ar viņu!
Dievu smieklus viņa smejas,
Runā zvaigžņu valodiņu.